Orice încercare de a învăța ceva, de a-ți spori cunoștințele despre un anumit subiect, este doar o încercare de a deveni intim cu acesta.

Curioșii au două drumuri deschise înaintea lor.

Unul care presupune multă discreție, răbdare și un anume fel de reținere.
Celălalt cere o abordare directă, aproape contondentă.
În timp ce prima abordare seamănă mai mult cu un ritual, al doua este mai degraba un fel de încăierare.

Rezultatele sunt, evident, diferite.
Nu chiar diferite. Doar fundamental.

Iar diferența seamănă foarte mult cu diferența dintre a curta și a viola.
Rezultatul final poate fi un același. Nașterea unui copil. Dar…

Același lucru cu diferența dintre artă și știință.

Este adevărat că pentru a face sex, ambii parteneri trebuie să fie, măcar un pic, dezbrăcați.
Dar câtă diferență este între a face sex și a face dragoste!

Rezultatul final este doar aparent același!

Any attempt to learn something, to increase your knowledge about a certain subject, is nothing more and nothing less than an attempt to become intimate with it.

Students have two open roads ahead of them.

One which implies a lot of wooing, patience and a certain degree of self appeasement.
The other asks for a direct, almost blunt, approach.
While the first is more like the student dancing around the subject, the second is akin to a hands on combat.

The results are, obviously, different.
Not exactly different. Only fundamentally.

The difference is very much like the difference between courtship and rape.
The end result might be a child. But…

Same thing with art and science.

It is true that in order to have sex, both partners need to be, at least somewhat, naked.
But there is all the difference in the world between having sex and making love!

The end result is only apparently the same!

Permiteți-mi să vă prezint un scenariu fictiv.

Avem un observator inteligent și un vehicul peri-galactic.

Nu există detalii disponibile despre observator, cu excepția faptului că acesta are acces la un flux cuprinzător de date în timp real despre ceea ce se întâmplă în interiorul – sau, mai exact la suprafața, vehiculului peri-galactic.

Și iată ce a înregistrat observatorul:

Vehiculul este transformat continuu de către pasageri.
De fapt, există două maniere în care pasagerii își schimbă vehiculul.
Interacționând direct cu acesta.
Și ca un cumul de consecințe ale interacțiunilor care au loc între pasagerii înșiși.

Pasagerii evoluează.
De la începutul observației, unii dintre ei au devenit dominanți.
Dar, indiferent dacă deveniseră dominanți sau nu, majoritatea pasagerilor au dispărut. Atât ca indivizi, cât și ca specii.

Specia dominantă actuală este cea mai ciudată de până acum.

Afișează un amestec ciudat de comportamente inteligente și tendințe suicidare.

Este alcătuită din indivizi autonomi, capabili să găsească soluții ingenioase pentru probleme aproape intractabile.
Dar, și în asta constă ciudațenia lor, încă nu au reușit să descopere două lucruri de bază:
Natura limitată a vehiculului pe care locuiesc. Atât în ​​timp cât și în spațiu.
Nici cum să-și echilibreze autonomia individuală – care îi face să fie ceea ce sunt, cu nevoia fundamentală de a coopera pentru atingerea scopului lor natural. Supraviețuirea propriei specii! Implicit, și a lor ca indivizi.

Dacă întregul „proiect” ar fi fost un film SF, textul de mai sus ar fi constituit introducerea.
Urmat de:

În prezent, pasagerilor dominanți le este predată o lecție. De către unul dintre cei care pareau insignifianți. Până de foarte curând. De către un virus, după cum îi spun dominanții.
Acest virus – ca toate rudele sale, este capabil să deturneze alte organisme și să le convingă cumva să lucreze pentru el. La un cost foarte ridicat pentru organismele deturnate.
Iar în acest caz, organismele deturnate aparțin speciei dominante.

Și ce au ales indivizii aparținând speciei dominante? Adică cei aflați direct în fața pericolului?
Să se informeze reciproc cât se poate de prompt și să coopereze serios și sincer pentru atingerea scopului comun?

Nu chiar. Încă nu, oricum.

Teme pentru acasă:
Ce ar gândi observatorul inteligent din exteriorul vehicolului despre întreaga situație?
S-ar putea El gândi să dea o mână de ajutor?

Where S stands for Sociological.

So. Let me present you with a sociologically fictitious scenario.

We have an intelligent observer and and a trans-galactic vehicle.

There are no details available about the observer except for the fact that it has access to a comprehensive real time stream of data about what is going on inside – or, more exactly, on the surface, of the trans-galactic vehicle.

And here’s what the observer had recorded.

The vehicle is being continuously transformed by its passengers.
In fact, there are two manners in which the passengers change their vehicle.
By interacting directly with it.
And as unintended consequences of the interactions which take place between the passengers themselves.

The passengers are evolving.
During the observation period, some of them had become dominant.
But no matter whether they had become dominant or not, most of the passengers had disappeared. Both as individuals and as species.

The current dominant species is the most intriguing ever.

It displays a strange mix of intelligent behaviors and suicidal tendencies.

It is composed of rather autonomous individuals who are adept at finding ingenious solutions to almost intractable problems.
But, strangely enough, they haven’t yet been able to figure out two basic things:
The limited nature of the vehicle on which they live. In both time and space.
Nor how to balance their individual functional autonomy with their need to cooperate towards their natural goal. The survival of their own species.

If the whole ‘project’ were a SF movie, the text above would have been the opening.
Followed by:

Currently, the dominant passengers are being taught a lesson by the apparently most insignificant amongst those transported by the vehicle. By a virus, as the dominants refer to it.
The virus – like all of its kind, is able to hijack other organisms and somehow convince them to work for him. At a very high cost for the hijacked organisms.
In this case, the hijacked organisms belong to the dominant species.

And what have the individuals belonging to the dominant species chosen to do?
Inform each-other promptly and cooperate earnestly towards the common goal?

Not exactly. Not yet, anyway.

Homework:
What would the intelligent outside observer think about the whole situation?
Would He consider to lend a helping hand?

We’ve been told to go on as usual.

I’m not pointing fingers here.
I just try to convince you how hard it is to make the right decisions. ‘Going forward’ as opposed to ‘looking back’.
I just try to convince as many of you as possible to stop for a moment and think about it. As dispassionately as possible.

We’ve also been told that we need to flatten the curve.
That our systems were not prepared enough for the onslaught that was going to happen.

Some people continued ‘as they were’ while others tried to ‘flatten the curve’.

For a while.
Now, after some time, people from both categories have started to entertain second thoughts.

Trying to figure out what’s going on here, I’ve asked my self a couple of questions.

Who had chosen to go on as usual and who had chosen to distance themselves from the rest of the society?

‘Go on as usual’ first:
– Those who don’t trust the government.
– Those who are convinced nothing can happen to them.
– Those who felt they had no alternative. Who live paycheck to paycheck or who provide essential services to the society. Like healthcare for instance. Or those who bake our daily bread. Pump the water we drink. Tend the generators who lighten our bulbs and power the computer I use to write this post.

Now those who attempt to ‘flatten the curve’:
– People who tend to trust the authorities.
– Those who understand they should really protect themselves. Who are older and/or already sick.
– Those can work from home.
– And people who are otherwise fine but afford to distance themselves from the fray. Those who have enough resources to do it.

Am I imagining things or the picture is already a lot clearer?

And the other question now.
Why the second thoughts?

Because things have unfolded more or less as the government said they were going to.
Because things have started to happen. If not to them, directly, at least to some of those living around them.
Because there still is no alternative in sight. And because there is nothing much to convince them that their efforts are appreciated by the rest of the society.

Because the government might have been right to tell them to ‘lie down’. But because the same government has failed to do enough in the meantime. Not to mention what it had failed to do before.
Because staying put allows you to start thinking. ‘What next? For how long can we go on like this?’

So.
What next?
What are we doing to convince those who actually keep us going to continue doing so?
What are we doing to convince those who have chosen to restrict their lives to a barren minimum that their efforts are worth it?

What are we doing to convince everybody that there will be a life worth living at the end of all this?

Un număr de cadre medicale și-au dat demisia.
Unii invocând lipsurile din spitale, unii circumstanțe personale… alții pur și simplu fără motiv.

Internauții români de pe Facebook au început să se poziționeze.
De la brutalul ‘dezertori’ până la ‘primul lucru pe care trebuie să-l cerem de la guvernanți după ce trece criza este să reconstruiască din temelii sistemul de sănătate’.
Trecând prin ‘Toți sunt de vină. Chiar dacă nu luau toți șpagă, toți știau ce se întâmplă. Nimeni n-a făcut nimic. Singurul mod prin care unii dintre ei și-au manifestat dezacordul a fost plecarea. S-au dus și nu s-au mai uitat înapoi.’

Ce ziceți despre ‘Toți suntem de vină!’?

E adevărat că nu toți medicii cereau șpagă.
Din păcate, aproape toți acceptau. Plicurile pe care le strecuram noi. În buzunarele lor. În buzunarele halatelor lor albe…

Până nu demult, logica noastră era simplă.
‘E firesc să primească, au salariile foarte mici.’

Salariile angajaților din sistemul de sănătate erau într-adevăr mici.
Iar noi am fost atât de înguști la minte încât am lăsat-o așa cum căzuse.
‘Dă-i încolo. Au destui bani!’

Asta până în momentul în care din ce în mai mulți dintre ei au preferat să-și ia ei singuri talpășița. În loc să mai accepte șpaga noastră.

Abia atunci am înțeles cât de rămas în urmă era sistemul nostru de sănătate.
Abia atunci când personalul medical a continuat să plece și după măririle atât de substanțiale ale lefurilor din sistem.

Cred că a venit momentul unei reale schimbări la față.
Cred că a venit momentul să încetăm a mai cere ceva celorlalți înainte de a ne uita un pic în sufletul nostru.

Înainte de a cere guvernanților restructurarea sistemului de sănătate. Înainte de a cere celor din sistemul de sănătate să-și pună în pericol sănătatea lor pentru a apăra sănătatea noastră.

Înainte de a cere toate aceste lucruri este momentul să înțelegem că noi suntem cei care am dat șpăgile. Că noi suntem cei care am îngăduit, mai ales după 1990, sistemului să devină din ce în ce mai corupt.
Da, noi suntem cei care acum tragem ponoasele.
Cu toții. Medici, asistente, infirmiere, brancardieri, femei de serviciu, pacienți, aparținători. Toți.

Victime și Vinovați. În același timp.

Tocmai de aceea va fi suficient să ne schimbăm noi.

Iar după ce ne vom fi schimbat noi, nu va mai fi nevoie să le cerem celorlalți să se schimbe. Pentru că ne vom fi schimbat, deja, cu toții.

Sau, măcar, suficient de mulți dintre noi.

https://i.imgflip.com/3ua749.jpg

Well, we must remember that solutions came a lot easier when we refuse to think inside a box. Inside any box. No matter how large or how nice.

Every time I understand/notice that somebody tries to frame my thinking process, I go ‘ballistic’.

I try to raise my mind perpendicularly above the frame. So that I may observe the limits.

Every time when somebody is presented with an ‘either/or’ option there is a strong likelihood that the situation merits a more nuanced approach.
As in ‘yes, the government was terrible at handling COVID-19’ and ‘yes, the government – as our servant, should be mandated by us, the people, to coordinate the help we need in our hour of need’.

How can we reconcile these two?
Simple.
Hire a better government and keep a keen eye on it!

And, if I’m not mistaken, wasn’t democracy meant to do exactly this?

About half of our manufactured goods come from China. From half-way around the world. A shipping container needs about a month to arrive to Rotterdam from Shanghai. While ordering the merchandise takes some five minutes over the internet.

Shanghai is in China. A country so far away that hourly wages are a fraction of those in Europe. Or in the US. That being the reason for so many of our manufactured goods coming from there.

China is a country so far away that it took more than a month for the rest of the world to find out that a pandemic was brewing in Wuhan.
China is a country so far away that the CDC expert embedded in China’s Disease Control Agency was deemed useless by the current American Administration.

China is a country close enough for the Chinese tourists to had been a staple for the Italian hospitality industry. “5.3 million overnight stays in 2018
China is a country far enough for an “official opening ceremony” to had been “held at the Auditorium Parco della Musica, a multicultural complex, in the Italian capital on Tuesday, at the presence of Italian Minister of Cultural Heritage, Activities and Tourism Dario Franceschini and Chinese Minister of Culture and Tourism Luo Shugang.”

The ceremony was held because “2020 has been designated the China-Italy year of culture and tourism, as the year marks the 50th anniversary of China-Italy diplomatic ties.
“Tuesday” was the 21st of January 2020.

The same day

  • United States confirms its first case in Washington state, a man who traveled to the Wuhan area.
  • China confirms two additional deaths, a sixty-six-year-old man and a forty-eight-year-old woman
  • New cases are announced in China, including in Beijing, Shenzhen, and Shanghai.
  • Chinese state media raises number of confirmed cases to 291 and confirms 15 medical workers in Wuhan have been diagnosed with pneumonia.
  • Hong Kong confirms its first case, a person in their thirties.
  • Taiwan confirms its first case, a woman in her fifties.

The above timeline was ‘borrowed’ – through the Internet, of course, yet another example for how close we are of eachother, from https://www.thinkglobalhealth.org/article/updated-timeline-coronavirus on 3/28/2020, 12:30 GMT
Which Internet pulls us together by pooling information/data while simultaneously rips us apart by feeding us a constant stream of fake news.

We are so close together that you can send/receive almost everything (from) almost everywhere.
We are so close together that everybody who has a smart phone can see their similarly equipped buddies halfway across the world.

We’re so far apart that we still have to make up our collective mind about which comes first. The Economy or the People.
We’re so far apart that we haven’t figured out yet that there’s no such thing as a running economy without enough able bodied and mentally sane people. To produce, transport, distribute and buy the things we need.
We’re so far apart that we haven’t yet figured out that the present number of people cannot survive – let alone maintain a decent living standard, without a running economy.

Some people are convinced that nothing really changes.
That progress is an empty word.

Others are convinced that progress is everything.

And each category has its ‘extremists’:

Some people are convinced that nothing should be allowed to change.
Others are convinced that all change must be imposed, or at least approved, by them.

And the tug of war between these two categories actually hamper whatever progress happens naturally.

Mind you, both categories shoot themselves in the foot.
Each of them shoots only the ‘specific’ foot but the result is equally crippling… Both end up being iron shackles for the rest of us.

A transformation so drastic that somebody needs to have been at both ends of the process in order to accept that what came out was the same thing as what went in.

The Universe has already went through Metamorphosis 0.1 and 1.0.
The ‘Big Bang’ and the apparition of life.

We’re witnessing Metamorphosis 2.0.
Awareness’ coming of age.

Individuals becoming aware not only of their own awareness but also of their place in the order of things.
Communities becoming aware that each of their individuals are paramount. That ‘no one left behind’ is the only thing that keeps the community together.
Individuals understanding that each of them is equally important yet none of them indispensable.

Individuals and communities alike opening their minds to the fact that none of them might exist without the other.

%d bloggers like this: